Høvdingegården 2, Hovedgaden, 4652 Hårlev

Udbud af byggegrunde til helårsbeboelse i ny udstykning - grundene sælges på projektplan.

På Høvdingegårdens jorder vil der i løbet af 2013 blive udarbejdet en lokalplan, således at grundene kan udstykkes, i første etape, tættest ved den eksisterende bebyggelse.
De overordnede vilkår er fastsat i kommuneplanen, f.eks. en bebyggelsesprocent på 30 for villaer, gerne 1½ plan. I den tilstødende lokalplan, er træhuse tilladt inde i området, men ikke ud til Hovedgaden, hvilket skaber en forventning om, at træhuse må opføres i det nye område. Der bliver ingen byggepligt på grundene. Grundene skal være minimum 750 m2. Større grunde kan naturligvis udstykkes.

Det er hensigten at skabe et dejligt område med rekreative områder, i naturskønne omgivelser tæt ved bymidten, institutioner, indkøb og station. Gerne med udnyttelse af de spændende muligheder for alternative og grønne opvarmningsformer og solpaneler.

I området etableres flere store forsinkelsesbassiner til overfladevand, på en linie tværs gennem området, med heraf følgende øget fugle- og dyreliv.

Grundene sælges på basis af tegninger allerede nu - til senere brug og bebyggelse. Byggemodnede med stik til regn- og spildevand, vand, el, telefon og fællesantenne, alle ført ca. 1 meter ind på den enkelte grund. Tilslutningsafgifterne er indeholdt i købesummen. Gadeledninger til naturgasselskabet lægges i vejene, så der kan etableres stikledninger, hvis man ønsker at opvarme boligen med gas. Tilslutningsafgift kr. 15.000,- pr. bolig er ikke indeholdt.

De private fællesveje asfalteres, og der etableres græsrabat/fortove, gadebelysning m.m.

Køber kan naturligvis vælge en stor/større grund, så individuelle ønsker kan opfyldes. Pris herfor aftales.

Når et vist antal grunde er solgt, må grundejerne påregne at skulle stifte en grundejerforening, bl.a. til overtagelse af områdets interne veje. Alle grundejere skal være medlem af foreningen.

Hårlev ligger 11 minutters kørsel fra Køge. Regionstoget er nu udbygget til 66 daglige afgange/ankomster, HT-området. Kort tid til Super Sygehus og mange andre store arbejdspladser i og omkring Køge.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.